Niğde fizik tedavi merkezleri hastalarına eğitimli ve donanımlı deneyimli fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibi ile hizmet sunmaktadır. Niğde fizik tedavi merkezleri kapsamında görevli fizyoterapistler uluslararası standart normlara uygun olarak çalışmaktadır. Niğde’de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak çalışan kurumlar etkili tedavi sunabilmek amacı ile en modern ortopedik manuel fizik tedavi tekniklerini kullanmaktadır. Niğde fizik tedavi merkezi tedavi programlarını oluştururken her hastanın özel gereksinimlerini ve hedeflerini göz önünde tutarak ayrı ayrı programlar tasarlamaktadır.  Niğde il sınırları içinde yer alan bütün fizik tedavi merkezleri Sağlık Bakanlığı’nın sürekli denetimi altında ve resmen bakanlığa bağlı olarak çalışmaktadır. Bakanlığın yaptığı denetimden olumlu rapor alınmadığı takdirde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri kapatılabilir.

Fizik Tedavi Merkezleri Niğde’de Hangi Hizmetleri Sunar?

Fizik tedavi merkezleri hasta ve sporcuları rehabilite ederek ve bakım yaparak kas ve iskelet sağlığının iyileştirilmesi konusunda çalışmaktadır. Niğde fizik tedavi merkezlerinde ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırmak, spor faaliyetlerine geri dönmek ya da kronik ağrılardan kurtulmak isteyen her yaş grubundan hastaya aynı titizlikle hizmet verilmektedir.

Fizik tedavi uygulamasında asıl amaçlar şunlardır:

  • Fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi ve korunması,
  • Fiziksel güç ve dayanıklılık oluşturulması,
  • Esnekliğin arttırılması,
  • Ağrıların hafifletilmesi ya da giderilmesi,
  • Özürlülüğün engellenmesi,
  • Bağımsız hareket edebilmenin sağlanmasıdır.

Fizik tedavi merkezlerinde hastalara vücudun genel fiziksel zindeliğinin sağlanması, güvenli bir şekilde hareket edilmesi  (biyomekanik ve ergonomi kuralları çerçevesinde yapılan çalışmalar) ile olası yaralanmaların önüne nasıl geçilebileceği öğretilir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu Nasıl Yapılır?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir. Bunlar arasında sıklıkla kullanılan yöntemler şunlardır:

  • Farklı masaj türleri,
  • Miyofasfal salınım çalışmaları,
  • Isı ya da sıcak uygulamalarıdır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti almak isteyen bireyin durumuna göre, tedavilerin bazıları aktif terapötik egzersizlerden hemen önce de uygulanabilmektedir.

Fizik tedavi uygulanması gerektiğine karar vermesi gereken mercii doktordur. Fizik tedavi uzmanlarının teşhis koyma ya da ilaç reçete etme yetkisi bulunmamaktadır. Doktorun koyduğu teşhis doğrultusunda uygulanması gereken tedavi aşamasında gerekli tedavi programının oluşturulması ve uygulanması konusunda görev alırlar. Fizik tedavi uygulamaları mutlaka fizyoterapistlere yaptırılmalıdır. Konunun uzmanı olmayan kişiler ağır sakatlanmalara sebep olabilir.

Fizik Tedavi Merkezleri Fiyatları

Fizik tedavi merkezleri fiyatları değişkenlik göstermektedir. Niğde’deki fizik tedavi merkezlerinin çoğunun devlet ile anlaşması olup, tedavi edilen hastaların büyük bir çoğunluğun ücreti devlet tarafından karşılanmaktadır. Hatta bazı özel hastanelerin bünyesinde bulunan fizik tedavi merkezlerinin dahi Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunmaktadır. Yani hastanenin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olmasa da bölüm olarak fizik tedavi ünitesinin SGK ile anlaşması olabilmektedir. Bu tür ayrıntıların netleştirilmesi ve ödeme koşullarının detaylı olarak öğrenilmesi için tedavi alınması planlanan fizik tedavi merkezi ile görüşülerek bilgi alınmalıdır.

Listeye ulaşmak için:

https://www.doktorsitesi.com/tedaviler-hizmetler/fizik-tedavi/nigde

Sohbeti Açın
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?