Nevşehir’de bulunan fizik tedavi merkezleri birinci basamak tedavi merkezi olarak ya da diğer tıbbi hizmetlerin yanı sıra destek tedavi verilmesi amacı ile de hizmet sunmaktadır. Fizik tedavi çoklu kas iskelet sistemi üzerinden ağrı gidermede ve işlevsellik sağlamada etkili bir terapi şeklidir.

Fizik tedavisinde asıl amaç hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek için hastalıkların, yaralanmaların deformite ya da sakatlıkların tedavi edilmesidir. Nevşehir’de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi araştırması yapan bireyler birden fazla çeşitli seçeneklerle karşılaşacaklardır. İlimizde fizik tedavi merkezi olarak hizmet veren bütün kuruluşlar son derece titiz çalışan sağlık kurumlarıdır.  Nevşehir fizik tedavi merkezleri yasal düzenlemelere uygun şekilde çalışmakta ve Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu koyduğu kriterlere uymaktadır.

Fizik Tedavi Merkezleri Nevşehir’de hangi hizmetleri sunar?

Fizik tedavi hastanın iyileşme planının bir parçası olarak düzenlenen bir rehabilitasyon şeklidir. Fizik tedavi ile elde edilebilecek başlıca yararlar şunlardır:

 • Ağrıların giderilmesi,
 • Hareket yeteneğinin geliştirilmesi,
 • Spor yaralanmalarının önüne geçilmesi ya da iyileştirilmesi,
 • Engelli kalmanın önlenmesi,
 • Ameliyat sonrası rehabilitasyon çalışmaları,
 • İnme, kaza ya da yaralanma sonrası hastanın rehabilite edilmesi,
 • Çeşitli kayma ya da düşmelerin önlenmesi için denge çalışması yapılması,
 • Diyabet, kalp hastalığı ya da artrit gibi kronik hastalıkların yönetilmesi,
 • Doğumdan sonra hızlı iyileşme sağlanması,
 • Barsak ve / veya mesane kontrolünün sağlanması,
 • Eğer yapay bir uzuv ya da uzuvlar kullanılacak ise bu protezlere uyum sağlanması,
 • Yürüteç ya da baston vb. yardımcı ekipmanların kullanımının öğrenilmesi,
 • Atel ya da destek alınması sayılabilir.

Fizik tedavi her yaşta ve her koşuldaki insan için özel olarak geliştirilen programlar ile sağlanır. Her hastaya özel tedavi planı oluşturulur.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu Nasıl Yapılır?

Fizik tedavi bir fizyoterapsit tarafından yapılır.  Fizyoterapist hastanın bedensel gücüne ve bu gücü kullanarak yapabileceği hareketlere odaklanır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programında fizyoterapist ve hastanın doktoru koordineli bir çalışma yürütürler.

Zaman zaman uygulanan tedavide ağrı giderici teknikler kullanılarak güç ve hareket aralığı oluşturulması için egzersizler birleştirilebilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon eklem ya da kaslardaki ağrının azaltılmasında etkilidir. Bazı durumlarda fizyoterapistler hastaların tedavisi için ultrason ya da akupunktur yöntemlerinden de yararlanmaktadır. Bunun yanı sıra Nevşehir fizik tedavi merkezi kapsamında yapılan çalışmaların tamamında tıbbi yöntemler kullanılmaktadır.

Fizik Tedavi Merkezleri Fiyatları

Fizik tedavi merkezleri kendi kurumsal gelir gider dengelerine göre farklı tedaviler için farklı fiyatlar talep edebilmektedir. Bahse konu merkezlerin hastalarından alacakları ücret yasalarla kurumları inisiyatiflerine bırakılmıştır.

Pek çok fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olduğu için genellikle bu merkezlerden hizmet almakta olan vatandaşlar ya hiç ücret ödememekte ya da sadece belli bir miktar fark ücreti ödemektedir. Bu konuda en sağlıklı bilgi ilgili kurum ile görüşülerek elde edilebilir.

Listeye ulaşmak için:

https://armut.com/nevsehir-fizik-tedavi-fizyoterapist

Sohbeti Açın
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?