Kırşehir fizik tedavi merkezlerinde öncelik donanımlı fizyoterapi ekibi ile hastalara konforlu ve rahat bir ortamda en iyi hizmeti sağlamaktır. Kırşehir fizik tedavi merkezleri bünyesinde görev yapan fizyoterapistler konularına hakim, hastanın ihtiyaçlarının tedavi edilmesi için uygulaması gereken programın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayan uzmanlardır. Kırşehir fizik tedavi merkezi kaynaklı terapötik hizmetler her hastaya özel hazırlanan benzersiz tedavi programları ile hastaların problemlerini gidermeye yönelik olarak uygulanmaktadır.

Kırşehir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açısından bünyesinde pek çok kurum bulundurmaktadır. Bunlar bağımsız çalışan özel poliklinikler ya da rehabilitasyon merkezleri olabildiği gibi tam teşekküllü hastanelerin kapsamı içine entegre edilmiş bölümler de olabilir. Bahse konu fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri bağımsız da çalışsa bir hastanenin bünyesi içinde bir bölüm olarak da çalışsa Sağlık Bakanlığı tarafından belli periyotlarda denetlenirler. Görevlerine devam edebilmeleri için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uygun çalışmak zordadırlar.

Fizik Tedavi Merkezleri Kırşehir’de hangi hizmetleri sunar?

Fizik tedavi merkezleri bireylerin maksimum vücut hareketini ve fiziksel işlevlerini geliştirmesine sürdürmesine ve geri kazanmasına yardımcı olan invaziv olmayan bir müdahaledir. Fizik tedavinin başlıca etkili olduğu alanlar şunlardır:

 • Hastanın herhangi bir yaralanmadan kurtulması,
 • Ağrıların hafifletilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması,
 • Gelecekte olabilecek hasarların önlenmesi,
 • Hastanın kronik bir takım hastalıklarla başa çıkmasına yardımcı olunmasıdır.

Fizik tedavi her yaşta ve hayatın her evresinde ihtiyaç duyulabilen bir rehabilitasyon şeklidir. Kırşehir fizik tedavi merkezlerinin de nihai amacı bütün fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde olduğu gibi hastanın sağlığını iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu Nasıl Yapılır?

Fizik tedavi uygulamaları başlıca 5 ana dalda yapılır. Bu ana dallar şunlardır:

 • Ortopedik rahatsızlıklara uygulanan tedaviler,
 • Geriatrik problemlerden kaynaklı hastalıklara uygulanan tedaviler,
 • Nörolojik sistem kaynaklı hastalıklara uygulanan tedaviler,
 • Kardiyopulmoner problemlerden kaynaklanan hastalıklar için yapılan tedaviler
 • Pediatrik hastalıklara uygulanan fizik tedavi uygulamalarıdır.

Bunların yanı sıra baş dönmesine yol açan iç kulaktaki bozuklular nedeni ile oluşan denge sorunları ile ilgilenen vestibüler rehabilitasyon ve kadın sağlığında etkili rehabilitasyon uygulamaları da fizik tedavi uygulamaları arasında yer almaktadır. Kadın sağlığı alanında yapılan fizik tedavi uygulamaları ile elde edilen yararlar şunlardır:

 • Pelvik ağrıların hafifletilmesi,
 • Lenfatik şişmenin azaltılması,
 • Üriner inkonsitansı kontrol etmeye odaklanan tedavilerdir.

Fizik Tedavi Merkezleri Fiyatları

Fizik tedavi merkezlerinde uygulanan rehabilitasyon ücretleri genellikle devlet tarafından karşılanmaktadır. Fizik tedavi merkezleri çoğu kez Sosyal Güvenlik Kurumu, çeşitli bankalar ya da özel sağlık sigortası kuruluşları ile anlaşmalıdır. Bu nedenle vatandaşların fizik tedavi işlemleri bağlı bulundukları sağlık sigortası kapsamında ödenir. Bireyler ya hiç ödeme yapmaz ya da kurumların karşıladığı miktar ile fizik tedavi merkezinin talep ettiği miktar arasındaki farkı öderler.

Listeye ulaşmak için:

https://armut.com/kirsehir-fizik-tedavi-fizyoterapist

Sohbeti Açın
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?